среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja sztachetki z PCV na plot i furtkę ze sztachetek nie zada pozwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Budowa sztachetki z PCV na plot i bramę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Sztachetki PCV na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane pomiędzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno określać formę ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji i proponowany termin startu budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych oraz jeśli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do budowy ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i furtkę sztachetowa potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane ploty z Winylu na plot i bramkę ogrodzeniowa jest niezgodne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W przypadku gdy proponowane sztachetki z Winylu na ogrodzenie i bramę ze sztachetprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Brak zaczęcia prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий