среда, 27 апреля 2016 г.

Wprawdzie kamienie sztachety te są z różnych epok oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bliźniaczo podobne, tak że czasami mało wprawnym okiem trudno je rozróżnić.

Aczkolwiek kamienie sztachety te pochodzą z różnych czasów oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że czasami mało wprawnym okiem z trudem je odróżnić.

Swoją karierę w ogrodzeniach zawdzięczają naturalnym barwom, prostej obróbce oraz względnie niskiej cenie. Występują w wielu obszarach Polski – piaskowiec najprościej wykopać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach a także Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej i także w Górach Świętokrzyskich. Ów artykuł ogrodzeniowy pozyskuje się metodą odkrywkową w kamieniołomach, po czym sieka lub od razu obrabia, rozparcelowuje na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką oraz przesyła do miejsca budowy sztachety plastykowe na plot i bramkę ogrodzeniowa. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak sklejony lepiszczem piasek, którego ziarna nie przewyższają 2mm wielkości. Jak lepiszczem jest np. krzemionka, tytułujemy go krzemionkowym (kwarcyt), kiedy związki wapnia -wapnistym. Prócz podwaliny zlepiających występują tam także różne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim modyfikuje się odcień głazów na sztachety plastikowe na plot i bramę sztachetowa, przybierają one wtedy rozmaite pigmenty czerwieni, brązu oraz zieleni. W przyrodzie zestawione są w warstwy o różnorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak dużych złóż kroi się największe bloki, wykorzystywane później np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte głazy można również ciąć na sześciany o równych konturach, wykorzystywane dalej w budownictwie (także na ogrodzenia). Wolno również je porcjować przy asyście specjalnych klinów a także dłut na małe, nietypowych konturów kawałeczki. Służą do układania powierzchni ścieżek a także budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztachety z plastiku używa się także wapienie - skały osadowe, powstałe spośród uzbieranych na dnie mórz a także jezior resztek organizmów żywych, najczęściej muszli małż oraz ślimaków.

Przeważnie są bardziej miękkie niż piaskowce, a przez to łatwiejsze w obróbce, lecz także mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z dawnych epok geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować zalecane na ogrodzenia PCV na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa. Nadają się jednak po największej części do stosowania wewnątrz, dlatego że poddawane działaniu warunków atmosferycznych szybko matowieją. Wapienie można wykorzystać do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do aranżacji parków skalnych. Na Lubelszczyźnie korzysta się z nich również do budowy domów. Na powierzchnie ścieżek ogrodowych najakuratniej przydają się piaskowce krzemionkowe, gdyż są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od kształtu parku oraz naszych zamiłowań kształt kamiennych płyt może być przeróżny – od łamanych, nieregularnych, aż po pionowo przyciętych prostokątów albo kwadratów. Murki oraz sztacheta PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachet konstruuje się z kamieni wielorakiego układu, zestawionych na kamiennym ewentualnie betonowym fundamencie. Jeśli płot powstaje z kafli o niesymetrycznych konturach, należy je trafnie łączyć tzn. tak, aby forma każdego kolejnego łączył się z uprzednim. Aby takie ogrodzenie było solidne jego grubość powinna wynosić 50-70 cm. Większe szczeliny w środku wolno dopełniać zaprawą cementową a także gruzem. Płot z bloczków kamiennych o skróconych równych bokach muruje się jednakowo jak z cegły ewentualnie pustaków. Piaskowce i wapienie możemy wykorzystać również do budowy schodów, kominków ogrodowych oraz pozostałych komponentów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce używane do konstrukcji ogrodzenia Poznań należą do kamieni mało wytrzymałych na działanie elementów atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i niskich temperatur prędko niszczeją oraz nabierają ciemnego koloru. Bez trudu obrastają też mchem oraz glonami. Można to uniemożliwić pokrywając pokrywę ogrodzenia Poznań względnie rzeźb specjalistycznymi impregnatami. Nie próbujmy oskrobywać brud z powierzchni ogrodzenia Poznań szorstkimi urządzeniami np. drucianą szczotką, gdyż na kamieniu mogą utrzymywać się ostre rysy. Sprofilowane jednostki porządkują kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego szorowania ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy oczyścić go wodą z detergentem przy pomocy szczotki ryżowej. Jeśli jednak potrzebujemy, aby głazy na ogrodzeniu migiem wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий